• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 36 รายการ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 (ดู : 702)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565   ...

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ... (ดู : 322)

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่ว...

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 272)

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

การจองคิวออนไลน์ Queue Online, Ranong Immigration Online Service (ดู : 901)

ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์ Queue Online Ranong Immigration Online Servi...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 547)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2564  ...

เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ >>> Strengthening... (ดู : 573)

วิสัยทัศน์ / Vision พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธ์ุ  ผูู้บัญชาการ...

ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ ศปอส.ตร. (PC... (ดู : 609)

ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ ศปอส.ตร. (PCT) 23...

แนวทางการปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ (ดู : 840)

แนวทางการปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ https://bit.ly/2NOA...

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลา... (ดู : 2,348)

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพู...

รับสมัครบุคคลทั่วไป สอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ชั้นปร... (ดู : 8,729)

รับสมัครบุคคลทั่วไป สอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ระดับชั้นประทวน ...

ประชาสัมพันธ์ Announcement (ดู : 1,114)

ประชาสัมพันธ์ Announcement

ไปที่หน้า