• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

หัวข้อ “ประกาศ” ที่ https://www.immigration.go.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ