• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจองคิวออนไลน์ Queue Online, Ranong Immigration Online Service
ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์ Queue Online Ranong Immigration Online Service Long-term Extension & Short-term Extension   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และไม่เสียเวลาในการรอคอยนาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวที่มีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปอีก (ทั้งระยะยาว Long-term Extension & ระยะสั้น Short-term Extension) กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านรหัสคิวอาร์ หรือคิวอาร์โค้ด นี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการคนต่างด้าว

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

โทร. 077826938 ต่อ 110

Tel. 077826938 Ext 110

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ