• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

https://www.immigration.go.th/?page_id=1702

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ