• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ >>> Strengthening the Thai Immigration System

วิสัยทัศน์ / Vision

พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธ์ุ 

ผูู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

วิสัยทัศน์ >>> เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ

Vision 2022 >>> Strengthening the Thai Immigration System

พันธกิจ / Mission >>> 3 MIS & SOP

ค่านิยมหลัก >>> ทำทันที

Core Value >>> Prompt Action

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ