• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศ

 

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. รถยนต์บรรทุกเล็กขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้ออีซูซุ

2. รถยนต์บรรทุกผู้ต้องกัก ยี่ห้ออีซูซุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามสำเนาประกาศแนบท้ายนี้

 

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัสดุ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

เลขที่ 71/10 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โทร. 077826938 ต่องานพัสดุ

 

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ในวันและเวลาราชการ

 

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

23 กรกฎาคม 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ