• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รวม 3 รายการ

ประกาศ

 

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รวม 3 ประเภทรายการ ดังนี้

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน              จำนวน 38 รายการ

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           จำนวน 12 รายการ

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 1 รายการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามสำเนาประกาศแนบท้ายนี้

 

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัสดุ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

เลขที่ 71/10 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โทร. 077826938 ต่องานพัสดุ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2564

ในวันและเวลาราชการ

 

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

25 มีนาคม 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ