• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศให้เสนอราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เรื่อง เสนอราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

077826938 ต่อ 109

ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ