• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดเรือยนต์ตรวจการณ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดเรือยนต์ตรวจการณ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ 077826938 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ